De Vrijmetselarij is geen geheimzinnig genootschap. Desondanks hangt er wel een waas van geheimzinnigheid  omheen.

Dat is overigens wel te verklaren. De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap. Inwijdingsgenootschappen lopen nu eenmaal niet graag te koop met hun rituelen. Niet om geheimzinnig te doen, maar omdat men van mening is dat een ritueel een verrassing  –  een cadeautje  –  moet zijn voor wie het ondergaat.

Beweren dat Vrijmetselarij niets geheimzinnigs heeft, is vechten tegen de bierkaai.
In zijn boek De slinger van Foucault brengt de schrijver Umberto Eco dat zo onder woorden:

            "En hoe langer Belbo weigerde het te onthullen hoe meer zij dachten dat het een groot geheim moest zijn, en hoe langer hij bezwoer dat hij het niet had, hoe meer zij ervan overtuigd raakten dat hij het bezat en dat het een echt geheim was, want als dat niet zo was geweest had hij het wel onthuld."


Zoals elke organisatie heeft ook de Vrijmetselarij zijn geheimen, gegevens die alleen aan de leden bekend zijn. Daar is echter niets geheimzinnigs aan. Vrijmetselarij wordt als gezegd bedreven in loges. Iedere loge heeft een normale verenigingsstructuur en is ingeschreven in de betreffende Kamer van Koophandel.

Tuesday the 6th. . - All rights reserved.