Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen voor Loges betekent dit dat de jaarlijkse contributie aftrekbaar is voor de belasting.

Loge De Edelmoedigheid
Latensteinseweg 5
4005 EG Tiel
tel: 06 533 028 51

Voorzitter: Jan Sierdsema
Secretaris: W. Keune
Penningmeester/Thesaurier: C. Hagenaar

Kamer van Koophandel: 40156251
Datum oprichting: 16-02-1776

rsin nummer: 006834681

 

Het doel, missie en beleidsplan van de vereniging kunt u vinden op de  Orde website
De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden

 

 

Tuesday the 6th. . - All rights reserved.